Anasayfa / Güncel

Güncel

KAMU İHALE HUKUKU DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

KAMU İHALE HUKUKU DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ Bilindiği üzere ihale süreçleri karmaşık ve bir çok mevzuat konusuna hakim olmayı gerektirmektedir. İhale yapan kamu kurumlarında veya ihale kanunu süreçlerini uygulayan özel sektör kurumlarında satınalma süreçlerinde görev alan personeller yoğun iş temposu içerisinde mevzuatı takip etmekte zorlanmaktadırlar. Bu ise yapılan iş ve işlemlerde doğal …

Devamını Oku »

VERGİ HUKUKU DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

VERGİ HUKUKU DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ İşletmeler; strateji geliştirme, mevzuata uyum, iş planı uygulama ve risk yönetimi konularına odaklanırken, vergi uygulamalarına yönelik çözümler geliştirmede sorun yaşayabiliyor. Bununla birlikte vergi mevzuatı dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de sık sık değişmektedir. Mevzuatın çok çeşitli olması ve yoruma açık düzenlemeler vergiye uyum sürecini güçleştirmektedir. …

Devamını Oku »

TİCARET HUKUKU DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

TİCARET HUKUKU DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ Ocak 2011 tarihinde kabul edilen ve 1 Temmuz 2012’de yürürlüğe girmiş olan 6012 sayılı ‘Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun  şirkeler için reform sayılabilecek çok önemli düzenlemeler getirmiştir. Bununla birlikte aşağıda başlıklar halinde belirtilen konularda da kabahat olarak nitelenen fiilin türüne göre idari para cezası uygulamasına geçilmiştir. 6102 …

Devamını Oku »

BELEDİYE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

1-BELEDİYE TÜZEL KİŞİLİĞİNE YÖNELİK DANIŞMANLIK HİZMETİMİZ/ Belediyeler 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu ile Kamu İhale kanunu ve Devlet İhale kanunu hükümlerine tabi olarak faaliyetlerini sürdürmektedirler. Öte yandan belediye şirketleri anılan mevzuatın dışında diğer vergi mükelleflerinin bağlı olduğu vergi mevzuatına tabi olarak faaliyetlerini icra etmektedirler. Belediye Şirketleri ile …

Devamını Oku »

ŞİRKETLERDE YOLSUZLUK DENETİM HİZMETİMİZ

ŞİRKETLERDE YOLSUZLUK DENETİM HİZMETİMİZ Özel sektörde genellikle kilit konumda bulunan yönetici ve çalışanlar kendi çıkar ve menfaatleri doğrultusunda; şirketlerin mali ve finansal verilerini  olduğundan farklı göstermekte veya spekülasyon amacıyla Kurumun iyi gitmeyen yönlerini iyi gösterip, iyi giden yönlerini de kötü göstermek yoluyla Hileli Mali Raporlama yaparak, gerçek verileri içermeyen, yanıltıcı bilgilerin sunmak suretiyle yolsuzluk …

Devamını Oku »

BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETİMİZ

BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİMİZ 1- BAĞIMSIZ DENETİM NEDİR? 660 sayılı KHK ile bu kararnameye istinaden çıkarılan   Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde; Bağımsız denetim: “Finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, denetim standartlarında öngörülen gerekli bağımsız denetim tekniklerinin …

Devamını Oku »

TİCARET HUKUKU DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

3 Ocak 2011 tarihinde kabul edilen ve 1 Temmuz 2012’de yürürlüğe girmiş olan 6012 sayılı ‘Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun  şirkeler için reform sayılabilecek çok önemli düzenlemeler getirmiştir. Bununla birlikte aşağıda başlıklar halinde belirtilen konularda da kabahat olarak nitelenen fiilin türüne göre idari para cezası uygulamasına geçilmiştir. 6102 Sayılı Türk Ticaret …

Devamını Oku »