Anasayfa / Uncategorized

Uncategorized

MESLEK ODALARI EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETİMİZ

MESLEK ODALARI EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETİMİZ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı 81 il ve 160 ilçede faaliyet gösteren 181 Ticaret ve Sanayi Odası, 57 Ticaret Odası, 12 Sanayi Odası, 2 Deniz Ticaret Odası ve 113 Ticaret Borsası  olmak üzere toplam 365 adet ODA VE BORSA bulunmaktadır. Türkiye Odalar ve …

Devamını Oku »

BELEDİYE/BELEDİYE ŞİRKETLERİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETİMİZ

BELEDİYE /BELEDİYE ŞİRKETLERİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETİMİZ 1-BELEDİYE TÜZEL KİŞİLİĞİNE YÖNELİK DANIŞMANLIK HİZMETİMİZ Belediyeler 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu ile Kamu İhale kanunu ve Devlet İhale kanunu hükümlerine tabi olarak faaliyetlerini sürdürmektedirler. Öte yandan belediye şirketleri anılan mevzuatın dışında diğer vergi mükelleflerinin bağlı olduğu vergi mevzuatına tabi …

Devamını Oku »

İÇ DENETİM HİZMETLERİ

İÇ DENETİM: Dünya genelinde tüm çalışanlar bu terime aşinadır. Ancak iç denetimin kurumlarına kattığı değeri gerçekten anlıyorlar mı? Peki, bu meslek aslında tam olarak nedir ve ticari işletmelerin etkin ve verimli çalışabilmeleri için iç denetimin bu kadar hayati bir önem taşımasının sebebi nedir? Öte yandan, yönetişim ve kurumsal sürdürülebilirlik açısından …

Devamını Oku »

BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETİMİZ

BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİMİZ 1- BAĞIMSIZ DENETİM NEDİR? 660 sayılı KHK ile bu kararnameye istinaden çıkarılan   Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde; Bağımsız denetim: “Finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, denetim standartlarında öngörülen gerekli bağımsız denetim tekniklerinin …

Devamını Oku »

ADLİ MUHASEBE HİZMETLERİ

Adli muhasebe kavramı Türkiye için yeni bir kavram olup, esas kaynağını Amerika Birleşik Devletleri uygulamalarından almaktadır. Adli muhasebe, Kanada ve Avrupa birliği ülkelerinde de kendisine kısmen uygulama alanı bulabilmiştir. Yeni bir kavram olduğu için tüm dünyada geçerli standart kabul edilebilecek bir tanımı yoktur. Bize göre adli muhasebe “Mahkemeye intikal etmiş …

Devamını Oku »

VERGİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

İşletmeler; strateji geliştirme, mevzuata uyum, iş planı uygulama ve risk yönetimi konularına odaklanırken, vergi uygulamalarına yönelik çözümler geliştirmede sorun yaşayabiliyor. Bununla birlikte vergi mevzuatı dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de sık sık değişmektedir. Mevzuatın çok çeşitli olması ve yoruma açık düzenlemeler vergiye uyum sürecini güçleştirmektedir. Bu durum, çoğu zaman …

Devamını Oku »

BAĞIMSIZ DENETİM YAPTIRMAMANIN SONUÇLARI

BAĞIMSIZ DENETİM YAPTIRMAMANIN SONUÇLARI 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun  denetime ilişkin hükümlerine göre bağımsız denetim yaptırmamanın sonuçları aşağıda belirtilmiştir. 1. Denetime tabi olanlar, hazırlanmış olan finansal tablolarının denetimden geçip geçmediğini, denetimden geçmiş ise denetçi görüşünü ilgili finansal tablonun başlığında açıkça belirtmek zorundadır. Bu hüküm, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu için de …

Devamını Oku »

ZORUNLU BAĞIMSIZ DENETİM HADLERİ

26 Mayıs 2018 tarihli ve 30432 sayılı Resmi Gazete’de 2018/11597 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Karar yayımlandı. Hatırlanacağı üzere, hangi şirketlerin bağımsız denetime tabi olacağına ilişkin ölçütler ilk kez 23 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2012/4213 sayılı Karar ile belirlenmiş ve bu ölçütler 2014, 2015 ve 2016 yıllarında daha fazla …

Devamını Oku »

BAĞIMSIZ DENETİM TEKNİKLERİ

Bağımsız denetçi, görüşüne esas olan sonuçlara ulaşabilmek ve yeterli bağımsız denetim kanıtı toplayabilmek için çeşitli bağımsız denetim tekniklerinden yararlanır. a) Fiziki inceleme tekniği: Kalemlerin varlığını onaylamak için kullanılır. Örneğin; stokların mevcudiyeti, maaş alan personelin mevcudiyeti, işletme faaliyetleri. b) Doğrulama tekniği: Doğrulama, sunulan bilgilerin veya var olan şartların dolaysız olarak üçüncü …

Devamını Oku »

BAĞIMSIZ DENETİMİN FAYDALARI

Bağımsız denetimin, denetimi yapılan firmaya yararlarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz; 1-İşletme kayıt ve belgelerine dayalı olarak düzenlenen finansal tabloların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını saptar. 2-İşletme faaliyetlerinin yasal düzenlemelere uyguluğunu araştırır, uygunsuzluk varsa düzeltir. 3-İşletme yönetimi ve işletme çalışanlarının sahtekarlık yapma eğilimlerinin kısılmasına yardımcı olur. 4-Denetlenmiş finansal tablolar vergi beyannamelerini oluşturacaklarından, bu tabloların güvenilirliği, …

Devamını Oku »