Anasayfa / Hakkımızda

Hakkımızda

Şirketimiz 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 660 sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde bağımsız denetim hizmetleri sunmaktadır.

Şirketimiz Bağımsız Denetim, İç Denetim, İç Kontrol, Hile ve suistimal Denetimi, Yatırım ve Yönetim Danışmanlığı konularında; tüm Dünya’da hizmet vermeyi hedefleyen ve ülkemizde büyük başarılara imza atmak isteyen profesyonel bir kuruluştur.

Şirketimiz bunların yanında Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları olan Ticaret ve Sanayi Odaları ile diğer Meslek Odalarına ve Belediyeler ile Belediye Şirketlerine ilgili mevzuatları ve mali mevzuat uyarınca danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermektedir.