Anasayfa / BELEDİYE MALİ DANIŞMANLIK HİZMETİMİZ / BELEDİYE/BELEDİYE ŞİRKETLERİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETİMİZ

BELEDİYE/BELEDİYE ŞİRKETLERİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETİMİZ

1-BELEDİYE DANIŞMANLIK HİZMETİMİZ
Belediyeler; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu ile Kamu İhale kanunu ve Devlet İhale kanunu hükümlerine tabi olarak faaliyetlerini sürdürmektedirler.

Öte yandan belediye şirketleri anılan mevzuatın dışında diğer vergi mükelleflerinin bağlı olduğu vergi mevzuatına tabi olarak faaliyetlerini icra etmektedirler.

Belediye Şirketleri ile Belediyelere anılan mevzuat uyarınca  Bağımsız Denetim dışında aşağıdaki alanlarda da hizmetler vermekteyiz

 • Danışmanlık
  • Denetim
  • Çalışanlar için hukuki ve mali konularda hizmet içi eğitim

Faaliyetleri yapmaktayız.

Keza Belediyelerin aşağıdaki fon ve kurum imkanlarından hibe, kredi kullanması konularında da danışmanlık faaliyeti icra edilmektedir.

 • İller Bankası
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı
  • Çevre ve şehircilik Bakanlığı
  • Orman Bakanlığı
  • Maliye Bakanlığı
  • Avrupa Birliği Fonları
  • Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
  • Bölge Kalkınma Ajansları

2- BELEDİYE ŞİRKETLERİNE YÖNELİK DANIŞMANLIK HİZMETİMİZ

Sayıları her geçen gün artan belediye şirketleri belediyelerimizin ortak olduğu özel hukuk tüzel kişileridir.

Özel hukuk tüzel kişisi olarak Türk Ticaret Kanunu’na tabi olan belediye şirketleri Kanun koyucu tarafından çeşitli Kanunların kapsamına alınmıştır.

Satın alım işlemleri konusunda belediye şirketleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi idareler olup yine Sayıştay Kanunu’ndaki hükümler uyarınca da Sayıştay denetimine tabi idarelerdir.

Zaman zaman belediye şirketleri gerek mevzuattaki düzenlemeler gerekse idari yapı içindeki yerlerinin tam olarak anlaşılamaması nedeniyle gerçekleştirdikleri iş ve işlemlerde problemler yaşamaktadırlar.

Başkent Bağımsız Denetim ve Danışmanlık AŞ olarak; belediye şirketlerine yönelik olarak ülkemizde sadece bu konuda eğitim veren uzmanlar vasıtasıyla profesyonel danışmanlık hizmetleri sunmaktayız. Sunulan danışmanlık hizmetleri kapsamında;

a-Şirketin mali tablolarının incelenmesi ve denetlenmesi,

b-Şirketin mali tablo oluşumuna esas iş ve işlemlerinin denetlenmesi,

c-Denetim raporu hazırlanarak şirkete sunulması,

d-Belediye şirket personeline verilecek eğitimlerle belediye şirket personelinin tabi olduğu mevzuat açısından bilinç seviyesi arttırılması,

e-Belediye Şirketlerinde İhale konularında süreç yönetimi,

f-Hakediş ödemelerinin kontrolü ve denetimi,

g-İhale dosyalarının gözden geçirilerek sorunların çözümü,

Sağlanmaktadır.

Belediye şirketleri mevzuatının karışık ve birbiri ile iç içe olduğu bir ortamda hata yapmamak, belediye şirketlerinin Sayıştay denetiminde sorunların ortaya çıkmamasını temin etmek amacıyla uzman ekibimizle yanınızdayız.

Sadece belediye şirketlerine hizmet veren konusunun uzmanlarının sunacağı danışmanlık hizmetlerinden yararlanmak için bizimle iletişime geçiniz.

3- EĞİTİMLERİMİZ

Şirketimiz tarafından aşağıdaki alanlarda hazırlanmış olan eğitim materyalleri ve sunumları bulunmaktadır.
1- Belediye Şirketlerinin Tabi Olduğu Mevzuat
2– Ticaret Hukuku
3– Muhasebe Uygulamaları
4– Vergi Hukuku
5- Kamu ihale Hukuku
6- SGK Teşvikleri
7– Fikri ve Sınai Haklar ve Korunması
8- Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatı
9-Markalaşma
10- Arabuluculuk Uygulamaları
11-Dış Ticaret uygulamaları
12- ARGE ve İnavasyon Eğitimleri
13– E-Defter E-Fatura Uygulamaları
14-Şirket İçi Yolsuzluklar Tespiti ve Önleme Yöntemleri
15- Şirket Bölünmeleri ve Birleşmeleri
16- Konkordato Uygulama Eğitimleri
17-Aile Şirketleri İçin Aile Anayasası ve Kurumsallaşma Eğitimleri
18- Şirketlerde İç Denetim ve İç Kontrol
19-Yeni Toptancı Hal Kanunu ve Uygulamaları
20- Üretici Birlikleri Kanunu ve Uygulamaları
BAŞKENT BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK AŞ

Hakkında admin

Check Also

VERGİ HUKUKU EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

Share Tweet Share Pin Email VERGİ HUKUKU EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ Pin İşletmeler; strateji geliştirme, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir