Anasayfa / İHALE KANUNU DANIŞMANLIK HİZMETİ / İHALE KANUNU DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

İHALE KANUNU DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Bilindiği üzere ihale süreçleri karmaşık ve bir çok mevzuat konusuna hakim olmayı gerektirmektedir. İhale yapan kamu kurumlarında veya ihale kanunu süreçlerini uygulayan özel sektör kurumlarında satınalma süreçlerinde görev alan personeller yoğun iş temposu içerisinde mevzuatı takip etmekte zorlanmaktadırlar. Bu ise yapılan iş ve işlemlerde doğal olarak eksik ve hatalar yapılmasına sebep olabilmektedir.

Bu kapsamda ihale sürecinde ihtiyacın ortaya çıkması aşamasından sözleşmenin imzalanmasına kadar sürecek olan tüm süreçte idareye mali danışmanlık hizmeti sunulmaktadır

Bu kapsamda;

• Söz konusu ihaleye ilişkin teknik şartnamenin mevzuata uygunluğunun incelenmesi,

•    İhale Dokümanlarının hazırlanması,

•    EKAP

•  İhale Komisyonu değerlendirmesi sırasında mevzuat desteğinin sağlanması,

•  İhale iş ve işlemlerinde idarece alınan kararlara karşı yapılan şikâyet başvurularını değerlendirip, başvurular konusunda görüş verilmesi, şikâyet başvurularına talep üzerine yazılı veya sözlü cevap verilmesi,

•  İhale iş ve işlemlerinin teftiş ve denetime uygun şekilde kayıt altına alınabilmesi amacıyla, ihale evraklarının düzenlenmesi, tasnifi, derlenmesi, takibi konularında firmalara danışmanlık sunulması,

•  İhale komisyonunun işlemlerinin ihale mevzuatı ve Kamu İhale Kurumu uyuşmazlık kararlarına uygunluğu noktasında destek ve danışmanlık hizmeti verilmesi,

•   Sözleşme imzalanması aşamasında yapılacak olan işlemler,

•   İhale sürecindeki tüm evrak iş ve işlemlerinin düzenlenmesi, ihale işlem dosyasının tasnifi,

Konularında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

İdarelerimiz bu hizmeti aldıkları takdirde ihalelerin basit hatalarla iptal edilmesinin önüne geçebilecek, zaman ve maddi kayıpları engelleyebileceklerdir.

Ayrıca kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacaklardır.

Süreç boyunca tüm çalışmalar ilgili kamu personeli ile birlikte ve kamu personeli eliyle yürütülecektir. Dolayısıyla personelin tüm süreç boyunca ilgili konu hakkında eğitilmesi de sağlanmış olacaktır.

Bu hizmet, ister uzaktan isterse yerinde verilebilmektedir.

BAŞKENT BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK AŞ

Hakkında admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir