Anasayfa / Business / MESLEK ODALARI EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETİMİZ

MESLEK ODALARI EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETİMİZ

MESLEK ODALARI EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETİMİZ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı 81 il ve 160 ilçede faaliyet gösteren 181 Ticaret ve Sanayi Odası, 57 Ticaret Odası, 12 Sanayi Odası, 2 Deniz Ticaret Odası ve 113 Ticaret Borsası  olmak üzere toplam 365 adet ODA VE BORSA bulunmaktadır.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile odalar ve borsalar, 15/3/1950 tarihli ve 7457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5590 sayılı Kanun ile kurulmuştur. Yeni düzenlemeler getiren ve 1/6/2004 tarihinde yürürlüğe giren 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile 5590 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, odalar ve borsalar arasındaki birlik ve dayanışmayı temin etmek, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, oda ve borsa mensuplarının meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, bunların birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere, meslek disiplinini ve ahlâkını korumak, ülkenin kalkınması, ekonominin gelişmesi için gerekli çalışmaları yapmak ve bu Kanunda belirtilen hizmetleri yerine getirmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde meslek üst kuruluşudur.

Ülkemizde Ticaret ve Sanayi Odaları dışında hemen hemen kariyer her meslek için ayrı ODALAR kurulmuştur. Bunlara örnek olarak;

1-Mali Müşavirler Odaları

2-Tabip Odaları

3-Mühendis Odaları

4-Mimar Odaları

5-Eczacı Odaları

vb. örnekleri artırmak mümkündür.

Son olarak ticaret ve sanayi odalarına üye olma mecburiyetleri bulunmayan ticaret erbabı ise Esnaf ve Sanatkarlar Odaları bünyesinde örgütlenmiş olup hemen hemen her esnaf faaliyet alanı için ayrı bir meslek odası kurulmuştur.

Bunlara örnek olarak;

1-Tuhafiyeciler Odası

2-Mobilyacılar Odası

3-Berberler Odası

4-Şoförler Odası

5-Kuyumcular Odası

vb. örnkeleri artırmak mümkündür.

Şirket olarak Oda ve Borsalarımıza kendi mevzuatları, üye firma ve şirketleri ilgilendiren mali mevzuatlar, devlet yardım ve teşvikleri ile gelir artırıcı, istihdam artırıcı faaliyet alanlarının tespiti ve alternatif dış pazarların ürün bazında tespiti, konularında danışmanlık ve eğitim hizmeti vermekteyiz.

Hazırlamış olduğumuz eğitim programları ile ODA ve BORSA üyesi firma ve şirket, esnaf ve diğer kariyer meslek memurlarının ;

  • Bugün ve gelecekte ihtiyaç duyulacak nitelikli işgücünü yetiştirmek, geliştirmek ve belgelendirmek,
  • Eğitim alanında işletmelere uzun vadeli katkı sağlayacak hizmetler tasarlayıp, sunmak,
  • Üreten girişimci bir nesil yetişmesine katkı sağlamak istemekteyiz

Öte yandan ODA ve BORSA üyelerine yönelik olarak şirketimiz tarafından aşağıdaki alanlarda hazırlanmış olan eğitim materyalleri ve sunumları bulunmaktadır.

1- Yatırım, Teşvik ve Hibeler

2- Ticaret Hukuku

3- Dış Ticaret Uygulamaları

4- Vergi Hukuku

5- Vergi Uyuşmazlıkları Dava ve İtiraz Yolları

6- SGK Teşvikleri

7- Fikri ve Sınai Haklar ve Korunması

8- Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatı

9-Markalaşma

10- Arabuluculuk Uygulamaları

11- Muhasebe Birimleri İçin Pratik Muhasebe Uygulamaları

12- ARGE ve İnavasyon Eğitimleri

13- E-Defter E-Fatura Uygulamaları

14-Şirket İçi Yolsuzluklar Tespiti ve Önleme Yöntemleri

15- Şirket Bölünmeleri ve Birleşmeleri

16- Konkordato Uygulama Eğitimleri

17-Aile Şirketleri İçin Aile Anayasası ve Kurumsallaşma Eğitimleri

18- Şirketlerde İç Denetim ve İç Kontrol

19-Yeni Toptancı Hal Kanunu ve Uygulamaları

20- Üretici Birlikleri Kanunu ve Uygulamaları

BAŞKENT BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK AŞ

Hakkında admin

Check Also

BELEDİYE/BELEDİYE ŞİRKETLERİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETİMİZ

Share Tweet Share Pin Email 1-BELEDİYE DANIŞMANLIK HİZMETİMİZ Belediyeler; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir